Utelias Puu

Taideterapeuttinen toimintakirja

Utelias Puu -kirjan kansi

Utelies Puu – toimintaterapeuttinen kirja

Uudenlainen käytännönläheinen luovan toiminnan opas, jonka avulla voi tutustua omaan syvempään ajatteluun, tunnistaa tunteitaan ja harjoitella sanatonta viestintää. Kirjan harjoitusten avulla voi harjoittaa kehon niin motoriikkaa kuin sosiaalista vuorovaikutusta.

Se soveltuu työkaluksi niin koteihin ja erityisopetukseen kuin ammattikasvattajille. Se sisältää käytännönläheistä tietoa, vinkkejä ja virikkeitä selkeiden harjoitusten muodossa.

Utelias Puu -kirjassa esitellään erilaisia taideterapeuttisia tehtäviä monitahoisesti ohjattavaa henkilöä kehittävänä toimintana.