Tunne itsesi -vuorovaikutuspeli

Tunne –Itsesi vuorovaikutuspeli

TI_logo_pieniUudenlainen vuorovaikutustaitoja ja toiminnan säätelyä kehittävä peli. Se soveltuu osallistumista tukevan struktuurin ansiosta 7-100 vuotiaille. Pelatessa omaa toimintaa voi havainnoida vertaistuellisesti sekä itsenäisesti hauskalla tavalla.

Pelissä on: a) todellisten arkitapahtumien taso b) kuviteltujen tapahtumien taso

Tunne Itsesi- peli tukee omaa pohdintaa, toimintaa, ympäristöä, seurauksia.  Pelin avulla voi harjoittaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Pelikentän sektorit sekä peliä aktivoivat kortit tukevat pelaajaa esittämään omia kokemuksiaan erilaisista elämän tilanteista.

Pelaamisen ja luovien menetelmien avulla pelaaja: esittää, tarkastelee ja pohtii omaa toimintatapaansa. Oivaltavien kokemusten jakaminen muiden pelaajien kanssa on ponnistelujen arvoista, mutta myös hauskaa ja voimaannuttavaa.

Luovat toiminnalliset menetelmät rohkaisevat kokeilemaan uusia toimintatapoja ja lisäävät näin itsetuntemusta. Ne antavat myös mahdollisuuden moniaistiseen kokemiseen ja laajempaan itseilmaisuun. Vertaistuellinen peliympäristö antaa mahdollisuuden kokemusten jakamiseen ja vastavuoroisuuden toteutumiseen.