Pelin koostumus

Tunne Itsesi‐pelin osat:peli2
• 8-sektorinen toiminnan jäsentymisen pelialue
• 54 eri sisältöalueista ja pelaamista aktivoivaa pelikorttia
• pyöreä noppa, mehiläisvahaa sekä tiimalasi

kortitPelikentän sektorit on jäsennetty Gary Kielhoffnerin Inhimillisen toiminnan mallin mukaan. Sektoreissa olevat toimintatavat on nimetty passiivisesta aktiiviseen. Pelikortit pohjaavat psykodynaamiseen ja sosiaalisen osallistumisen viitekehyksiin.

Aktivoivan pelin avulla pelaaja voi tutkia omaa toimintaansa ja vuorovaikutustaan. Hän soveltaa roolejaan uudella tavalla ja muuttaa suoriutumistaan ja toimintatapojaan. Vertaistuellinen pelitapa antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia, ymmärtää toisten pelaajien tunteita, ajatuksia sekä eleitä ja ilmeitä. Luovat menetelmät ovat olennainen osa peliä. Ilmaisukorteilla pelaajaa kannustetaan valitsemaan itselleen erilaisia luovia ilmaisutapoja, kuten:
• esittäminen, musisointi
• maalaaminen, piirtäminen
• kirjoittaminen, tarinointi, runot kollaasi, muovailu
Muunneltavaa peliä voi pelata yksin, pareittain, pienryhmässä sekä vertaistuellisesti.