Pelin synty

kortit2Tunne itsesi –vuorovaikutuspeliä olen kehittänyt vuosien ajan kliinisessä työssäni neuropsykiatristen asiakkaiden parissa. Sen elementeissä on hyödynnetty taideterapeuttisia sekä luovia menetelmiä. Teoriana on inhimillisen toiminnan malli (The Model of Human Occupation, MOHO), teoriat sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sekä .

Kehityshankkeesta terapiapeliksi
Tunne itsesi –vuorovaikutuspeli jalostui nykyiseen muotoonsa kehittämishankkeena, johon osallistuivat Autismi- ja Aspergerliitto ry ja toimintaterapeutit Anneli Willman sekä Ulla Miettinen (Metropolia AMK). Peli toimii nyt ”jäänmurtajana” mm. vertaistukiryhmissä.