Elämänkaarimenetelmät

Elämän joki – KAWA on matka sisimpäänkawa3

Kawa-malli on kehitetty Japanissa toimintaterapian välineeksi. Sillä voidaan käsitellä koko elämää menneisyyttä, nykyisyyttä ja kartoittaa tulevaisuutta. Kawa-mallin syväluotaavaa antia ovat joen uoman poikkileikkaukset, joissa elämän virtausta estävät erilaiset esteet kuten kivet ajopuut, upottava pohja tai murtuvat törmät.

Työskentelyn tavoitteena on löytää elämänvirtauksen oikea suhde ja voima. Muutos-tilanteita voi tarkastella ja muokata mielikuvien avulla.

Elämä on virtausta – tutustu siihen KAWA-elämänkaarikurssilla.

VUORI–elämänkaarimenetelmä

vuori